Kranio sakral terapi

Biodynamisk Kranio Sakral Terapi og Kranio sakral terapi

Hvad, hvorfor og hvordan?

Biodynamisk Kranio Sakral Terapi. Det er energi arbejde ind i dit system der gør det muligt at nå ind, hvor det ellers er umuligt at røre fysisk. Vi mennesker har meget større sanse evner end mange er bevidst om og bruger. Vi har lukket ned for vores sansninger, da de ikke føles nødvendige på den måde vi lever idag. Med denne sanse teknik mærker og lytter jeg ind i dit system og kan aktivere processer som er gået i stå. Det fascinerende og fantastiske med dette energi arbejde, er at jeg kan nå ind alle steder i kroppen og kontakte alt fra nervesystem, hormonsystem, blod, væske, bindevæv, muskler, skelet, hjernelapper, membraner, organer, blokeringer/låsninger, nedlukkede energi centre hvor traumer kan forløses osv. Der er derfor en sandsynlighed for at kunne hjælpe rigtig mange forskellige problematikker og ubalancer.

Det er en holistisk måde at arbejde på, hvor man ikke kun arbejder med problemet hvor det opstod. Man tager hele kroppen med i behandlingen, samtidig med at vi lytter til din historie, ser på kropsholdning og nogle gange tester mobilitet. En ubalance, der lukker systemet ned i et område af kroppen, vil få betydning andre steder i kroppen, bla. fordi vi kompenserer for vores problemer, og det vil forplante sig som nye ubalancer. Når et område i kroppen lukkes ned, sker der en nedsat blod- og væske tilførsel og nerve og hormonsystemet påvirkes, så signaler kan have svært ved at nå frem. Det får en stor betydning for kroppens måde at samarbejde på, flow- og energi system.

I kontakten/mødet med din krop kan ubalancer i kroppen mærkes som frekvenser/rytme sansninger og det er dem vi arbejder med for at skabe balance i dit system, både på fysisk og psykisk plan. psykiske tilstande kan også hjælpes her. En hvilken som helst tanke forplanter sig i kroppen på godt og ondt. De fleste kender det ved, at man mærker følelsen går lige i hjertet, sætter sig i halsen, hovedet, maven osv. Når en tanke forplanter sig et hvilken som helst sted, lukker/låser det sted ned, og det kan på sigt få alvorlige konsekvenser, hvis vi ikke får det bearbejdet eller løsnet op i tide. Her kan en ubalance så starte, låse og lukke ned for systemet. Jo længere tid, vi lever i disse tilstande, jo mere vil en ubalance ændres til det, man i dag betegner som en sygdom.

Den traditionelle Kranio Sakral Terapi. Det er den lette kontakt berøring og lette korrigeringer, der gør den store forskel i vores arbejde. klientens egne regenererende ressourcer igangsættes så der skabes balance. Der tages udgangspunkt i kraniet, rygsøjlen, korsbenet og halebenet, altså at midtlinien som betegnes som det Kranio sakrale system er i balance for at alt andet kan balancere. I og omkring disse knogler er centralnervesystemet, der består af hjernen, rygmarven og rygmarvsnerverne. Her arbejder man ind efter hjernevæsken, membraner, bindevæv og muskler. Nervesystemet finder sin ro, væske og blodcirkulation øges. Det er nødvendigt for hjernens funktion, at det kranio sakrale system fungerer optimalt.

Vi skaber rammerne for at dit eget system hurtigt aktiveres og bedres. Det vil sige at det er svært at sætte en grænse for hvad vi kan afhjælpe af ubalancer, fordi vi arbejder på den måde som vi gør. Så min liste om hvad kranio sakral terapi kan afhjælpe, er blot et udpluk i de mest almindelige problematikker, der er meget andet som også er muligt at ændre og forbedre.

En god grund til at bruge behandlingen forebyggende eller som det vi kalder velvære, er at alle mennesker bærer rundt på belastninger i den ene eller anden grad, fysisk som psykisk. Du kan have glæde at blive løsnet op, og du vil typisk gå fra behandlingen med en sund, god og afslappende følelse i kroppen, uanset alder.

Som reaktion på behandlingen, kan du efterfølgende opleve en udrensning af kroppen, forbigående træthed og lignende. Derfor er det vigtigt at drikke væske efter behandlingen, så man kan hjælpe affaldsstofferne ud af kroppen.
Ved eftervirkninger aftager disse dog hurtigt og er kun tegn på at kroppen arbejder. Jeg anbefaler at man forbliver i den afspændte tilstand som minimum nogle timer efter behandlingen, dvs. udsæt evt træning, kulde stress og lign. Så kroppen ikke stresser op og spænder til, efter at have løsnet og åbnet op i systememet. Der kan gå 3 dage inden processerne der er sat igang er færdige, og du kan opleve forandringer i kroppen.

Hvor stammer Kranio Sakral Terapi fra?

Kranio Sakral Terapi blev grundlagt i USA 1920erne og blev første gang beskrevet af den amerikanske læge og osteopat William Sutherland. 
Det blev hurtigt en del af lægeuddannelsen i de osteopatiske skoler.
Osteopater har en almindelig lægeuddannelse, men de har en overbygning på deres uddannelse, hvor de lærer en blød form for manipulation af knogler i ryggen, nakken, hovedet og bæknet.

Desværre er Kranio Sakral Terapi gennem årene blevet mindre anvendt i lægeverdenen, der mangler tid og økonomi til at gennemføre behandlingerne og er derfor blevet lettere at anvende medicin eller operationer til at klare mange problematikker.

Kranios Sakral Terapi retter sig mod centralnervesystemet som består af hjernen og rygmarven og afgrænses af kraniet og korsbenet (sacrum) – heraf navnet Cranio-Sacral Therapy (kranio-sakral terapi). 

Stanley Rosenberg var den første der fra Danmark, lærte teknikkerne i USA og begyndte at behandle klienter i 1986. Siden har det bredt sig og der er en stigende interesse både blandt folk som ønsker behandling og fra terapeuter der ønsker at lære teknikkerne.

Her ses et billede af et kranie, hvor de forskellige kranie knogler er opdelt i farver. Disse forskellige kranie led arbejder man bl.a. ud fra i terapien.